Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Niyet

Hazreti Rasul-u Ekrem sallalahu aleyhi ve sellem buyurur ki:
                 "Ameller ancak niyetlerle beraberdir."
Dilden, gözden, kulaktan, elden, ayaktan meydana gelen ameller; umumen, kalbde yerleşen niyetlerdendir. Amel olduğu vakit,niyet olmuş demektir.

Niyet, bir şeyi kasdetmekle beraber, yapmayı azimlemektir.
Kişi neye niyet ederse ona göre mükafatlanır veya cezalanır. Ancak kulun işlememesi, cezayı kaldırır. Herkesin kasdına göre, Hakk Teala muamele eder. Hayra kalben azmederse ve azimle beraber yaparsa, kul mükafatlanır. Şerri kasdederse ve yapmazsa, kendisine bir hasene yazılır. Hakk onun dileğini yerine getirir.
Elbette hareketler ve niyetler ikiye ayrılır:

a-Hayra doğru, yani Allah'ın emrine itaat etmeye ve yasakladığı şeylerden kaçınmaya gayretini sarf eder. Hayrı yapar, şerden kaçar. Hakk Teala'da ona öyle müyesser eder. Kur'an hükümlerini icra etmek, ona kolay olur... ve yapmaya da muvaffak olur. Çünkü Allah ona kolaylık verir, kuvvet verir, sebebler yaratır ve hidayet yolunu nasib eder. Dilediği şekilde amel edebilir kul.

b-Gayreti şerre sarfeder. Bu takdirde Hakk Teala ona da, şerri yapmak için kuvvet
verir, sebebleri yaratır; o da dileğini yerine getirir. Kendisine şer yolları kolaylaşır... ve yapmaya muvaffak olur. Şu kadar  var ki, Cenab-ı Hakk'ın rızası şerre yoktur......

"Ameller ancak, niyetlerle beraberdir. Herkese ancak niyet ettiği şeyin sevabı yahud cezası vardır."............

Niyetlerin ameller üzerinde etkisi çoktur. Çünkü niyet, ekseriyet itikada bağlıdır. İlletsiz, gayesiz, dünya işlerini ahiretine alet ederek, Allah'ın ve Rasulü'nün rızasını kazanmak için hareket ederse, elbette Allah ilerde gerek dünyada ve gerek ahirette onun ameline göre mükafatını verir.
Zira mükafat iki kısımdır:

a-Acilen, peşin mükafatı dünyada;
b-Tecilli, tehirli mükafatı ahirette verir.................