Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

İnsanın Hakikatinin Tarifi

İnsanın hakikatini ulema şöylece tarif etmişlerdir:
İnsan, hareketli, diri, ulvi ve nurani bir cisimden ibarettir. Görülen bu bedenin heykelinden muhaliftir. Su gülde, yağ zeytinde, ateş tuğlada nüfuz ettiği gibi, ruh da bu cesedde sereyan ve cevlan eder. Kendisi değişmeye tefessüh etmeye selahiyyetli değildir. Mutlak surette cismani heykelde tasarruf eder. Alet ve edevatlarının tefessüh etmesi halinde bedenden ayrılır. İşte bu ayrılış ölümdür. Demek ölüm insan için asli ve ebedi hayatın başlangıcıdır. İmam Razi ve İbnu Kayyim bu tarifi tercih etmişlerdir. Binaenaleyh ruh o nurani cevherdir.

İnsanın hakikati ruhtur; madde aleminden haric veya dahil olmayan nurani bir cisimdir; maddi cisim değildir; bedene bitişik veya ayrı da değildir. Ancak tasarruf ve tedbiriyle bedeni idare ederse, insan bu idare sayesinde diridir; irtibatını keserse ölüdür. Binaenaleyh ruh kendisi güneş, beden yer küresi, nefs aralarına girmiş kesafetli bir bulut gibidir.


 
Yorumlar - Yorum Yaz