Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

İslami İcraattan Maksad

İslami icraattan maksad; zamanımızda adet haline gelmiş mücerred dünya hayatının hakimiyeti, devlet kurmak, servetleri ıstila etmek değildir. Çünkü bunlar vesiledir. Asıl gaye uhrevi saadeti kazanmak ve bittabi' bu kazancın vesileleri olan hakimiyeti de, en geniş kapsamıyla devlet kurmayı da bu gayeye vesile edinmektir.

Allah Teala'nın kanunlarından biri de, hakimiyeti İslama teslim olmaya, bereketleri ise şer'i cezaları icra etmeye bağlı kılmasıdır. Demek dünya hayatının berdevam olması, iman ve Tevhide; beşerin huzuru ise, kulların kendi aralarındaki samimiyete bağlıdır.
Yorumlar - Yorum Yaz