Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Akidet-ul-İMAN 2

Denilse ki: İslam nedir?
De ki: Ashab, tabiin ve tebe-i tabiinle tanınan İslam, bilfiil tatbiki olarak Allah Teala'nın emrlerini yerine getirmek, yasaklarını terk etmektir.

                 Denilse ki: Peki İman nedir?
                 De ki : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy vasıtasıyla Allah Teala'dan getirdiği ve bildirdiği temel inanç ve yapmak olarak namazın farz olduğuna, terk olarak zinanın haram olduğuna inanmak gibi tüm amellerin hak ve gerçek olduğuna kalben tasdik etmek, dil ile ikrar etmektir.

Denilse ki: iman makluk mudur, değil midir?
De ki: İman, kendisi, hidayet ve ikrar olmak üzere iki kısımdır. Hidayet, Allah Teala'nın fiili olduğu, yani iman, Allah Teala'nın armağanı olduğu cihetiyle mahluk değildir. Amma ikrar, kulun fiili olduğundan, kul gibi mahluktur, sonradan yaratılandır.

                 Denilse ki : İman bir bütün mü, yoksa dağınık parçalar mı?
                 De ki: Allah'ın nezdinde iman bir bütündür. Mü'minlerin kalbleri arasında müteferrik= ayrı ayrı parçalardır.
Yorumlar - Yorum Yaz