Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

FARZ

MÜKELLEF OLDUĞUMUZ HÜKÜMLER=FARZLAR
Allah Teala'nın insan ve cinleri mükellef=yükümlü tuttuğu din, ilmi=i'tikadi temel inançlar ve ameli yani inancın gerektirmiş olduğu taat ve ibadetler, terkini gerektirmiş olduğu haram ve mekruhlardır. İslam Dinine inanılması şartıyla amelin gizli tatbikatına tasavvuf, zahiri ve aşikar tatbikatına fıkıh ismi verilmektedir. Her müslümana temel farzları bilmesi farzdır.

Denilse ki: Farz nedir?
De ki: Allah Teala'nın yahud Peygamber'in açık bildirdiği emrinin yerine getirilmesidir. Bu gibi farzın inkarı küfürdür, terki fasıklık yani günahkar olmaktır, azabı hak etmektir. Diger ifadeyle farz, varlığı kesin, delili kesin olan Allah Teala'nın emridir.

                     Denilse ki: Vacib nedir?
                     De ki: Emrin apaçık zahirinden değil, ictihadla anlamış olduğumuz Allah Teala'nın emrinin yerine getirilmesidir. Diğer ifadeyle vacib, varlığı kesin, delili zanni olan Allah Teala'nın emridir. Şafilere göre vacib yoktur.

Denilse ki : Haram nedir?
De ki: Allah Teala'nın, kuluna "Yapma!" diye yasağının işlenmesidir. Diğer ifadeyle haram, apaçık kesin delille Allah Teala'nın yasak ettiği şeydir; zina, katl, içki gibi. Yasağını helal sayan, kafir; işleyen de asidir.
                    
                     Denilse ki: Tahrimi mekruh nedir?
                     De ki : Tahrimi mekruh, kesin delille değil ancak zihnimizle anlamış olduğumuz yani zanni delille yasaklanan Allah Teala'nın yahud Peygamber'in yasakladığı şeyi yapmaktır. Varlığını inkar edenin kafir, hükmünü inkar edenin kafir olmadığı şeydir; kurban bayramının namazı gibi, boğazlanan kurban gibi. "Bunlar islam'da yoktur." diyen kafir olur; "Vardır, fakat vacib değildir." diyene bir şey gerekmez.

Denilse ki : Mübah nedir?
De ki: Mübah yahud helal, Allah Teala'nın ve O'nun Rasulü'nün yasaklamadığı, yemek, içmek, evlenmek gibi şeylerdir.
                  
                      Denilse ki: Sünnet nedir?
                      De ki: Sünnet, farz ve vacibin dışında, vakte bağlı yahud bağlı olmaksızın, Rasulullah sallahu aleyhi ve sellem'in yahud dört halifesinin yaptığı yahud yapmasını tavsiyede bulunduğu şeydir.
Eğer söz konusu olan sünnet, müekked ise, inkarsız terki, vacibin terki gibidir; yahud sevaba nail olmaktan, Peygamber'in şefaatine ulaşmaktan mahrum olunmasına sebebdir. Müekked değilse, işlenmesinde sevab vardır, terkinde terk-i edeb vardır.

Denilse ki: Farz-ı ayn nedir?
De ki : Yapılması her şahsın üzerine gereken şeydir; beş vakit namaz gibi. Hanefiye göre otuz iki farz vardır; gelecektir.

                      Denilse ki: Farz-ı kifaye nedir?
                      De ki: Herkese emr edilen ve gereğini bir kişinin yapmasıyla sakıt olan emrdir; hastayı ziyaret etmek, cenazenin levazımları gibi.

Denilse ki: Nafile nedir?
De ki: Nafile, Peygamber sallahu aleyhi ve sellem'in gizlide yaptığı ve emretmediği şeylerdir. Terkinde bir şey yok, yapılmasında sevab vardır.

                       Denilse ki: Müstehab nedir?
                       De ki: Bid'at olmaksızın, salih ulemanın, müctehidlerin sevdikleri ameldir.


.Yorumlar - Yorum Yaz