Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Akidet-ul-İMAN 1

Aziz evladım!.. Denilse: "Ne zamandan beri sen Mü'min'sin?"
                        De ki: "Kalu bela" denilen günden beri.
    
Denilse: Neymiş dediğin "Kalu bela"?
De ki: O zamandır ki, Allah Teala, Adem aleyhisselam'ın sulbünden tüm insanların ruhlarını zerrecik sureti üzerine yaratmıştı; o zamanda onları mükellef kılmıştı. Karşısına alıp kendilerine : "Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?" diye hitab etmişti. Mü'minleri, kafirleri, hepsi: "Evet, Rabb'imiz olduğunu itiraf ederiz." diyerek yekpare halinde secde ettiler.
Ne var ki kafirler ahidlerini=sözleşmelerini bozdular. Mü'minler, İslam fıtratı=yaptıkları sözleşme üzerinde kaldılar.

         Denilse: İmanın başı nedir?
         De ki: La ilahe illallah Muhammed-ur-rasulullah'tır.

Denilse ki: Allah'ı nasıl tanırsın? Bilirsin?
De ki: Kemal sıfatlarıyla vasıflanmakla, noksan sıfatlardan pak olmaklığıyla tanırım.
"Yerde ve gökte asla benzeri yoktur. O, her avazı işitici, her zerreyi görücüdür."

         Denilse ki: Yerden gökten önce Allah Teala ne yarattı?
         De ki: Muhammed sallallahu aleyhi vessellem'in nurunu yarattı.

Denilse ki: Kimin zürriyetindensin?
De ki: İbrahim Peygamber aleyhisselam'ın milletindenim.

         Denilse ki : Kimin ümmetindensin sen?
         De ki: Rasul ve nebilerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi vesselem'in ümmetindenim. Allah'ın rahmetleri, bereketleri tüm enbiyanın üzerine olsun.

Denilse ki: Kimin Mezhebindensin sen?
De ki: Ehli Sünnet vel'Cemaatin mezhebindenim. Ehli Sünnet vel'Cemaatten de, ashab, tabiin, tebe'-i tabiin olmak üzere hayrlı üç asırda yaşayan cemaatini teşkil eden alimleri demek istedim. Allah Teala hepsinden razı olsun.

         Denilse ki: Amelde kimin mezhebindensin?
         De ki: Hicri 150'de vefat eden Nu'man bin Sabit yani İmam-ı A'zam'ın mezhebindenim. Yahud Hicri 204'te vefat eden Muhammed bin İdris eş-Şafii el-Kureşi'nin mezhebindenim.

Denilse ki: Mezhepler kaçtır?
De ki: Dört mezhebtir. Birincisi, İmam-ı A'zam Nu'man bin Sabit el-Hanefi,  ikincisi, Muhammed bin İdris eş-Şaafii el- Kureşi, üçüncüsü, Hicri 179'da vefat eden Malik bin Enes el-Esbahi, dördüncüsü, Hicri 241'de vefat eden Ahmed bin Hambel, imamlarımızdır. Allah hepsinden razıolsun. Bunların gittikleri yol, yani mezhepleri haktır, dosdoğrudur.

        Denilse ki: İmam Şafii, kimden ilmini almıştır?
        De ki: İmam Nu'man el-Hanefi'nin kitabından, oda İbrahim en-Nehai'den, o da Alkame'den, o da Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu Teala anhu'dan, o da Nebi sallallahu aleyhi vesselem'den, o da Cibril aleyhisselam'dan, o da Allah Azze ve Celle'den.

Denilse ki: Din ve millet nedir?
De ki: İkisi bir tek şeydir. ikisi birlikte, Ehli Sünnet vel'Cemaatin akidelerine= doğru ve gerçek olmaklığına hüküm etmenin tümüne isimdir.

        Denilse ki: Mezheb nedir?
        De ki: Kitab yani Kur'an'a, Sünnet yani Peygamber'in sözüne, fiiline ve takririne ve ümmet ulemasının söz birliğine tıpatıp muvafık çalışmaktır.
Müctehid, görüşünü Kur'an'a, Sünnete ve ümmet ulemasının söz birliğine tıpatıp uydurmaya var gücüyle çalışandır.

Yorumlar - Yorum Yaz